• Rewilding.dk er en økologisk landbrugsvirksomhed, hvor Peer Ravn er direktør og daglig leder.
  Vores landbrugsvirksomhed er fokuseret på afgræsning med den robuste kreaturrace galloway, som er en gammel, skotsk højlandsrace, der udmærker sig ved et roligt sind og sin evne til at udnytte mange forskellige planter som føde, samtidig med at galloway har en kraftig vinterpels og er god til at opbygge huld til vinterperioden.
  Derudover afgræsser vi vores forpagtede arealer med hårdføre og robuste exmoor-ponyer, konik-heste og islandske heste.
  Rewilding.dk afgræsser statslige og kommunale arealer, hvor der generelt er et meget højt antal besøgende.
  Firmaets økonomi er baseret på indtægter fra salg af kreaturer til slagtning eller levende salg, salg af heste, samt landbrugs- og økologitilskud.

  Læs mere: Projekter

 • Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

  EU støtteordning

  Læs mere: EU

 • Rewilding.dk`s overordnede mål er at skabe en økonomisk sund økologisk landbrugsvirksomhed, som aktivt kan medvirke til at standse tabet af biodiversitet i Danmark.

  Det gør vi ved at pleje naturarealer med forskellige former for afgræsning og græssere tilpasset de forskellige arealtyper og behov. Vores fokus er at give vores græssende husdyr mulighed for at have et forholdsvist naturligt liv med naturlige adfærdsmønstre. Vores arealer dyrkes økologisk, vores dyrebesætning er ligeledes økologisk og vi lægger vægt på at vores kreaturer og heste lever under betingelser som understøtter deres natur, samtidig med at dyrene er sikret en høj grad af dyrevelfærd.

  Læs mere: Om Rewilding